کانال تلگرام مهرجاب

استخدام آژانس وحید

آژانس وحید در مشهد جهت تکیل کادر خود به یکنفر منشی با تجربه شیفت شب نیازمند است.

آدرس: سه راه کوکا

تلفن: ۰۹۱۵۳۱۳۸۲۸۵ – ۰۹۱۵۱۰۲۹۸۷۹

نظرات