کانال تلگرام مهرجاب

استخدام درمانگاه حضرت قائم

درمانگاه حضرت قائم در مشهد به همکار پزشک عمومی با پروانه مشهد جهت همکاری در شیفت شب نیازمند است.

تلفن:۰۹۱۵۵۰۶۲۸۶۱ – ۳۸۶۶۳۲۳۸آگهی های مشابهنظرات